Brattkortprøven

Brattkortprøven er en test hvor klatrerne skal demonstrere at de har tilstrekkelige kunnskaper og sikringsferdigheter til å kunne opptre sikkert på innendørs klatrevegger.  Prøven legges opp som en klatreøkt, der klatrerne skal ta på utstyr uten hjelp, gjennomføre kameratsjekk og løpende sjekk, og sikre en annen klatrer under topptauing, leding og nedfiring.

Klatrerne kan gjerne ta prøven parvis, slik at den ene klatrer mens den andre sikrer og deretter bytter.  Kameratsjekk skal gjennomføres ved hvert taubytte.

Aktuelle og akseptable metoder og sikkerhetsrutiner er beskrevet i NKFs hefte ”Metodesett”, i læreboka ”Innføring i klatring” og i videoen ”Brattkortprøven”.  Hvis klatrerne stiller med personlig utstyr, bør dette brukes under prøven såfremt utstyret er godkjent.  NKF anbefaler likevel at prøven gjennomføres med dynamisk taubrems (plate- eller hylsebrems), ikke selvlåsende brems.

For å få Brattkort skal klatreren demonstrere følgende ferdigheter og kunnskaper:


Forberedelser

 • Korrekt påtaking av sele og innbinding med åttetallsknute.
 • Korrekt montering av sikringsbrems.
 • Kameratsjekk skal gjennomføres før klatring og ved hvert taubytte (sele, innbinding, taubrems, skrukarabiner, tauende sikret).  Sikreren skal også følge med på klatrerens sikringsarbeid under klatring.

Sikringsarbeid

 • Klatreren skal sikre en annen under leding, topptauklatring og nedfiring, med korrekte handgrep under mating og haling av tau, korrekt posisjon ved veggen og minimal slakk på tauet. Klatreren skal holde et kort fall under topptau- og ledklatring etter signal fra instruktør (men trenger ikke selv å prøve noe fall).

Oppe i veggen

 • Klatring på led er ikke nødvendig for å bestå testen, men klatrerne skal ved klatring eller muntlig vise at de forstår kravene til sikker leding: Korrekt posisjon ved innhekting av kortslynger, hekting innenfra og ut. Faren ved tau bak beinet. Forskjell i fallpotensial ved leding og topptauing.  Hvil i veggen ved utmattelse; korrekt nedfiring hvis klatreren ikke kommer opp til snufestet.
 • Topptau-/snufeste: Kunne bruke festet korrekt; aldri to tau i samme feste.

Kommunikasjon og oppmerksomhet

 • Klatrer og sikrer skal ha en aktiv og tydelig kommunikasjon hele vegen:
  – idet klatringen starter, for å forvisse seg om at begge er klare
  – mens klatreren er i veggen, i tilfelle situasjonen krever det
  – alltid signal med øyekontakt før nedfiring og planlagt belastning av tauet.
 • Sikrer skal gi beskjed dersom klatrer gjør feil (hente tau under forrige bolt, hekte feil eller liknende).
 • Klatrer og sikrer skal demonstrere sikker opptreden ved og i veggen:
  – konsentrasjon om sikringsarbeidet, full oppmerksomhet om taukameraten
  – ikke forstyrre andre eller la seg selv forstyrre under innbinding og sikring
  – vikeplikt for andre klatrende, ikke gå i fallsonen, vær obs på pendelfall
  – rolig og disiplinert opptreden

Ansvar

 • Kjenne til innholdet i klatrevettplakaten.
 • Forstå ansvarsprinsippet: Eneansvar for egen opptreden, solidarisk ansvar for sikkerheten til taukamerat og andre klatrere på stedet:
  • Ikke lag faresituasjoner
  • Spør når du ser noen gjøre feil
  • Advar når du ser noe farlig

Prøven avsluttes med at klatrerne leser gjennom og signerer ansvarserklæringen.  Det er primært kunnskaper og sikringsferdigheter som skal demonstreres ved Brattkortprøven, og det stilles derfor ikke krav til at man skal klatre på led eller klatre en bestemt vanskelighetsgrad.
Dersom klatreren viser ferdighets- eller kunnskapsmangler som klart vil gå ut over sikkerheten, skal Brattkort ikke utstedes.  Klatreren henvises i så fall til kurs eller egentrening.  Ved mindre alvorlige ferdighets- eller kunnskapsmangler kan Brattkort likevel utstedes dersom klatreren umiddelbart forstår og retter seg etter korrigering.

Se video av Brattkortprøven.

Sjekkliste for Brattkortprøven: Sjekkliste for Brattkortprøven


Om du stryker på Brattkortprøven
Benytt deg av de kurs og oppfølgingstilbud som finnes ved klatresenteret.  Alternativt kan du øve sammen med en annen klatrer som har Brattkort, og som er over 18 år.  Deretter kan du gå opp til ny Brattkortprøve når du selv føler deg klar for det.